ติดต่อสอบถาม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251

สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ Tel. +66 53 944272
Fax. 05-394-4272, 05-394-4209

สำนักงานภาควิชา
โทรศัพท์ 05-394-4216, 05-394-4223, 05-394-4229, 05-394-4258

หน่วยทะเบียนปริญญาตรี
โทรศัพท์ 05-394-4213, 05-394-4214

หน่วยทะเบียนบัฑิตศึกษา
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 05-394-4281

สำนักงานภาควิชา
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 05-394-4277

งานประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์ 05-394-4277


ติดต่อสอบถาม/Contact US

ผู้ส่ง/Name
*
อีเมล์ติดต่อกลับ/E-mail
*
ข้อความ/Comment
*
 

 


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง