ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเรื่องการพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554 โดยได้พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์โกศล ปราคำ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2554 รวมถึงมีหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเก่าให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ และได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เพื่อพิจารณาปรับปรุงห้อง EB 1101  EB 1102  ณ อาคาร 1 เพื่อเป็นสถานที่ทำการและห้องประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย


ประมวลภาพ


โพสต์เมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2554, เปิดอ่าน 774 ครั้ง


 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง